Scanmarker - ECTACO Ceska s.r.o - ECTACO CR: Elektronické překladače a slovniky Anobic

Vyhledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Scanmarker - chiếc bút thần thánh giúp bạn sao chép cả một cuốn sách

Vytvořil ECTACO v Ruční skener ScanMarker Air · 26/3/2017 11:13:00
Tags: Scanmarkerchiếcbútthầnthánhgiúpbạnsaochépcảmộtcuốnsách
Scanmarker chiếc bút quét và nhận dạng văn bản trong thời gian thực. Văn bản sẽ được chuyển tải về điện thoại thông minh hoặc máy tính của bạn. Chỉ cần quét và quét vậy là bạn đã có những gì bạn đã muốn sao chép. Nó rất dẽ dùng và là một thiết bị bỏ túi mà bạn muốn sở hữu.Zdroj článku:Skrínšot (2) software (překladač) skeneru Scanmarker Air pro iPhone a Android.

Vytvořil Alex Porp v Ruční skener ScanMarker Air · 11/3/2017 09:54:00
Tags: Skrínšot(2)software(překladač)skeneruScanmarkerAirproiPhoneaAndroid.
Skrínšot (2) software (překladač) skeneru Scanmarker Air pro iPhone a Android.

Skrínšot software skeneru Scanmarker Air pro iPhone a Android.

Vytvořil Alex Porp v Ruční skener ScanMarker Air · 11/3/2017 09:41:00
Tags: SkrínšotsofwareskeneruScanmarkerAirproiPhoneaAndroid.
Skrínšot sofware skeneru Scanmarker Air pro iPhone a Android.

Info karta ECTACO (1): Skener Scanmarker Air

Vytvořil ECTACO v Ruční skener ScanMarker · 28/2/2017 08:47:00
Tags: InfokartaECTACO(1):SkenerScanmarkerAir
Info karta ECTACO (1): Skener Scanmarker Air

Scanmarker Video (2): Spolupráce Sanmarker Air a MAC

Vytvořil ECTACO v Ruční skener ScanMarker Air · 14/1/2017 10:37:00
Tags: ScanmarkerVideo(2):SpolupráceSanmarkerAiraMAC
Scanmarker Video (2): Spolupráce Sanmarker Air a MAC

Scanmarker Video: Instalace skeneru Scanmarker Air na MAC

Vytvořil ECTACO v Scanmarker Air · 14/1/2017 10:22:00
Tags: ScanmarkerVideo:InstalaceskeneruScanmarkerAirnaMAC
Scanmarker Video: Instalace skeneru Scanmarker Air na MAC

Nejlepší Skener pro Mac: Bluetooth Scanmarker Air

Vytvořil ECTACO v Scanmarker · 11/1/2017 06:54:00
Tags: BluetoothScanmarkerAir
Nejlepší Skener pro Mac: Bluetooth Scanmarker Air

ECTACO: Ruční skenery Scanmarker pro PC.

Vytvořil ECTACO v Scanmarker · 21/11/2016 20:42:00
Tags: ScanmarkerectacoslovnikRučnískenery
ECTACO: Scanmarker pro PC.

Scanner review: Scanmarker Air

Vytvořil ECTACO v Ruční skener ScanMarker Air · 6/11/2016 10:04:00
Tags: Scannerreview:ScanmarkerAiranobicskenerskenovaniectacoslovnikprekladac
Scanner review: Scanmarker Air

Skener Scanmarker Air (New photo)

Vytvořil ECTACO v Ruční skener ScanMarker · 8/10/2016 14:32:00
Tags: SkenerScanmarkerAir(Newphoto)
Skener Scanmarker Air (New photo)
Další
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky