prekladač - Kapesní překladače Anobic - Elektronické překladače Anobic

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Jazykový prekladač Anobic 8000 Pro

Publikoval ecTACO v prekladač Anobic 8000 Pro · 9/4/2018 13:09:00
Tags: JazykovýprekladačAnobic8000Pro
Hovoriaci jazykový prekladač Anobic 8000 Pro je maximálne prehľadný a zrozumiteľný, s veľmi pokročilou slovnou zásobou. Vďaka názornému používateľskému rozhraniu, modernému designu a navigačným tlačidlám sa s týmto vreckovým prekladačom veľmi ľahko pracuje. Tento vreckový prekladač je veľmi vhodný na cesty do anglicky alebo nemecky hovoriacich krajín alebo na výučbu anglického/nemeckého jazyka. Okrem možnosti syntetickej výslovnosti obsahuje slovník aj výslovnosť nahovorenú rodenými hovorcami a aj písanú výslovnosť v angličtine. (Technológia reči TTS - Text-to-Speech). Prekladač sa vyznačuje veľkým množstvom nadštandardných funkcií, rýchlosťou a stabilitou.

Malé zariadenie, ktoré sa zmestí do ruky, prezentuje poslednú generáciu hovoriacich elektronických prekladačov a je to jeden z najlepších systémov na výuku cudzích jazykov na trhu. Verzia Deluxe sa dodáva sa spolu s bezdrôtovým ručným textovým skenerom Scanmarker Air, ktorý umožňuje preniesť tlačený text z papiera do prekladača, prip. do počítača.
 
Video ECTACO.CZ | Anobic 4000 jazykový prekladač

Publikoval ECTACO v Anobic 4000 · 8/4/2018 10:16:00
Tags: Anobic4000jazykovýprekladač
Anobic 4000 jazykový prekladač, ktorý prekladá celé vety z/do slovenčiny a rozumie ľudskému hlasu (angličtina/nemčina) a to bez potreby pripojenia k Internetu...

Ozvučený multijazyčný prekladač Anobic 5000

Anobic 5000 - Najpokročilejší prekladač na trhu. Prekladá celé vety, rozumie hovorenému slovu (Angličnina, Nemčina), vyslovuje prirodzeným hlasom.

Ozvučený multijazyčný prekladač Anobic 6000

Anobic 6000 je unikátny jazykový prekladač, ktorý prekladá celé vety...

Ozvučený multijazyčný prekladač Anobic TS

Publikoval ECTACO v jazykový komunikátor · 13/9/2016 18:56:00
Tags: OzvučenýmultijazyčnýprekladačAnobicTS
Ozvučený multijazyčný prekladač Anobic TS

Společnost ECTACO

Publikoval ECTACO v ECTACO · 13/5/2015 06:59:09
Tags: ectacoceskas.r.o.angličtina|cizijazyk|dictionary|ectaco|english|nemčina|prekladač|slovnik|translator|vyuka
Společnost ECTACO
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky